Trở gió


Mấy hôm nay trời nơi con chuyển lạnh,
Con lại nhớ gió quê mình da diết.
Ngọn gió mai phất phơ đầu hẻm nhỏ,
Cô học trò đến lớp tựa hôm nao.

Ở nơi con trời không mưa đâu mẹ,
Nắng ấm áp nhưng lòng con thật khác.
Mưa năm ngoái con ôm mẹ thủ thỉ,
Nắng bây giờ con thấy lạnh xuyến xao.

Nhận được tin quê mình lại bão,
Con nhớ mùa nước lũ lênh đênh.
Nước ngập đường con vẫn cười ngơ dại,
Bão quê mình hay giông bão trong con?!