Trở gió


Mấy hôm nay trời nơi con chuyển lạnh,
Con lại nhớ gió quê mình da diết.
Ngọn gió mai phất phơ đầu hẻm nhỏ,
Cô học trò đến lớp tựa hôm nao.

Ở nơi con trời không mưa đâu mẹ,
Nắng ấm áp nhưng lòng con thật khác.
Mưa năm ngoái con ôm mẹ thủ thỉ,
Nắng bây giờ con thấy lạnh xuyến xao.

Nhận được tin quê mình lại bão,
Con nhớ mùa nước lũ lênh đênh.
Nước ngập đường con vẫn cười ngơ dại,
Bão quê mình hay giông bão trong con?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s